G    A    L    E    R    I    E

AfterSraz Fordeveru, pařba na "bódě", Benešov 26.8.2005


Setkali jsme se, abychom v klidu probrali uplynulý sraz. Vedle zajímavých podnětů na příští rok byl zvolen šéf srazu 2006 - Pavel Raszka. Proč si ale teď nechá říkat "Velký Vezíre", nikdo nechápe....