G    A    L    E    R    I    E

Sraz Fordever Clubu Brno, Jižní Portál 12.-14.8.2005


... zde jsou výtvarná díla našich nejmenších (ale i těch dříve narozených :-)