N O V I N K Y  V  L E G I S L A T I V Ě


Nová legislativa je vytvořena pro vlastníky vozidel, ne proti nim
 

Zákony, které vyhovovaly v socialistickém státě a byly po desetiletí upravovány jen pomocí doplňujících předpisů, někdy dokonce v nesouladu s jinými zákony, jistě musely být nahrazeny obdobou moderní legislativy, běžné v okolních vyspělých státech, nezatížených experimentem socialismu. Pojďme se podívat na některé podstatné novinky, které nová legislativa přináší běžnému motoristovi. Něco z toho, co se nyní dozvíte, ještě možná není v registrech motorových vozidel uvedeno do praxe - jsou to poslední informace, získané na ministerstvu dopravy. Nový ředitel odboru schvalování vozidel a předpisů Ministerstva dopravy a spojů ČR, ing. Josef Pokorný, má zájem na informovanosti našich motoristů o novinkách v legislativě, a tak nám poskytl mnoho cenných informací.

Trvale vyřazené vozidlo lze znovu zapsat do registru Jedna z podstatných změn se týká léta zažitého faktu, že vozidlo trvale vyřazené z registru se navždy stává jen souborem použitých součástek. Platností nové legislativy se trvalým vyřazením vozidla jeho vlastník rozloučí pouze se svojí původní registrační značkou, ale po splnění zákonných podmínek pro provoz vozidla na komunikacích může vozidlo znovu přihlásit, a případně dokonce při předložení kupní smlouvy to může provést rovnou nový vlastník. Technická způsobilost takovéhoto vozidla je přitom posuzována podle předpisů, platných na území ČR v době první registrace tohoto vozidla.
Technická způsobilost vozidla nekončí jeho vyřazením z registru Schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla začíná vydáním českého Technického průkazu a končí prokazatelnou fyzickou likvidací vozidla nebo jeho neschválenou a nevratnou přestavbou - nikoli jeho vyřazením z registru vozidel (dříve odhlášením). Proto důležitou podmínkou pro možnost opětovné registrace vozidla je neztratit Technický průkaz. V době, kdy je vozidlo vyřazeno z registru, lze totiž obtížně dosáhnout vystavení jeho duplikátu. Tato možnost zcela zaniká po pěti letech od data trvalého vyřazení, kdy jsou údaje o trvale vyřazených vozidlech skartovány. Protože ale zákony nepůsobí zpětně, možnost opětovné registrace se nevztahuje na vozidla vyřazená před datem 1. 7. 2001. O době dočasného vyřazení vozidla z provozu rozhoduje jen jeho vlastník Nejen sběratele veteránů budou zajímat okolnosti režimu dočasného vyřazení vozidla z provozu, který plynule navázal na původní "depozita" dopravních inspektorátů, zavedená od ledna roku 2000. Je to stav, kdy vozidlu zůstává původní registrační značka, ale ta je spolu s OTP uložena na příslušném pracovišti okresního úřadu nebo magistrátu. Vozidlo musí být uloženo mimo veřejné komunikace a jeho vlastník neplatí povinné pojistné. Podle novely zákona 56 již není doba dočasného vyřazení omezena, ale pozor! Na toho, kdo své vozidlo dočasně vyřadil z registru v době platnosti původního znění zákona 56, tedy mezi 1. 7. 2001 a 5. 1. 2002, se vztahuje jednoleté omezení podle původního znění § 13 zákona 56, a proto pokud nezačne vozidlo včas provozovat, měl by v průběhu této jednoroční lhůty zaplatit pojistné na co nejkratší možnou dobu, registrační značku a OTP za desetikorunový poplatek vyzvednout a opět uložit ? již bez časového omezení. Jinak bude registrem vozidel vyzván k předložení TP a vozidlo může být vyřazeno trvale z moci úřední, a jak jsme si už řekli, ani to dnes není žádná tragédie. Dočasné vyřazení z registru funguje v souladu s logikou: s obytným automobilem nebo s motocyklem v zimě nejezdíte a máte jej kde uložit mimo veřejné komunikace? Pak není problém odmontovat registrační značky, vyplnit žádost, vzít TP, OTP a spolu s desetikorunovým poplatkem vše odnést na úřad. Rovnou také můžete zrušit pojistku a pojišťovna vám pak vrátí nespotřebované pojistné. Až budete chtít vozidlo opět provozovat, po předložení TP a dokladu o platném pojištění dostanete za další desetikorunu vše zpátky. A jak postupovat, pokud vám v době dočasného vyřazení vozidla propadla technická prohlídka? Takové vozidlo je nutné dopravit do STK jinak, než po
vlastní ose. V protokolu se objeví zápis o závadě ? nevyhovující evidenční kontrole z důvodu absence registračních značek. Závada je ovšem odstranitelná na přepážce úřadu, kam si pro OTP a značky dojdete. Úředník, který vám vydává deponované registrační značky, má pravomoc skutečnost, že závada byla odstraněna, vyznačit v dokladech od vozidla a na registrační značku také vylepí příslušné nálepky.
Evidenční kontrola chrání kupce vozidla Novinkou je prý tolik diskutovaná evidenční kontrola vozidla. Přitom se ale vlastně o žádnou novinku nejedná. Je to rutinní procedura, která byla dříve běžná mimo termín technické kontroly, například při výměně motoru nebo karoserie vozidla. Nekontroluje se při ní technický stav vozidla, ale pouze fakt, zda vozidlo jako celek i jeho jednotlivé části (rám, karoserie, motor) souhlasí s údaji v dokladech k vozidlu. Skutečnou novinkou je pouze požadavek evidenční kontroly při přeregistraci vozidla na nového majitele. Tento předpis byl motivován množícími se případy, kdy prodané vozidlo mělo poměrně čerstvou technickou prohlídku, a tak se nový vlastník někdy dozvěděl, že koupil vozidlo, které nesouhlasí s doklady, až téměř za dva roky při další technické prohlídce. Proto je i vyžadováno, aby ten, kdo přistaví vozidlo k evidenční kontrole, byl vždy kupující ? nový vlastník vozidla. Tento fakt je i povinně vyznačen v protokolu o evidenční kontrole. Dalším, veřejností s nelibostí přijatým faktem, je povinnost evidenční kontroly do tří let od 1. 7. 2001 u všech registrovaných vozidel v ČR. Ono ale přitom vůbec o nic nejde. Evidenční kontrola je odedávna povinnou součástí pravidelné technické prohlídky. A také vy, kolegové veteránisté, můžete nechat doklady a značky od svých dlouhodobě rozpracovaných miláčků v klidu v úschově okresních úřadů. Evidenční kontrola je povinná pouze pro vozidla provozovaná, a tak ji také pořídíte, až když se s nově restaurovaným vozidlem, které máte registrované na běžných značkách, dostavíte na technickou prohlídku.
Výměna motoru podle staré nebo nové legislativy Další novinkou je změna přístupu k číslu motoru. Číslo motoru se v evidenci vozidel stalo nepovinnou položkou. Motor vozidla je nyní považován z hlediska evidence za obdobný konstrukční celek jako například převodovka, ale věc má dva háčky: Za prvé, číslo motoru se skládá ze dvou částí. První část specifikuje typ motoru, tedy i obsah válců, provedení motoru atd. Pokud nesouhlasí tato část čísla motoru s typovým označením motoru podle homologace daného vozidla vyznačené v TP, jedná se o přestavbu vozidla. Druhý háček, na kterém by špatně informovanému motoristovi mohly zůstat viset nervy, je v tom, že jak už jsme si řekli, zákon nepůsobí zpětně. Proto, aby bylo možné ve vozidle, registrovaném před 1. 7. 2001 libovolně měnit motory (stejného typu, samozřejmě), je nutné nejprve po absolvování evidenční kontroly požádat o výmaz čísla motoru z dokladů k vozidlu. Jinak motor pro evidenční kontrolu zůstává identifikačním údajem, takže je možné i
postaru po výměně motoru absolvovat evidenční kontrolu a požádat o zápis nového čísla motoru do dokladů. Doregistrace mopedů je liberální Předposlední novinkou, o které se chci zmínit, je doregistrace vozidel, která dříve registraci nepodléhala. Zákon pro ni stanoví termín do 30. 6. 2004 a týká se mopedů a samojízdných pracovních a zemědělských strojů. Je třeba podotknout, že tato vozidla jsou v zemích západní Evropy registrována odedávna. Opět se jedná jen o vozidla provozovaná. Pokud tedy máte v kůlně zarovnaného mopeda tak, aby se k němu potomek nedostal dříve, než si v patnácti udělá první řidičák, klidně ho tam nechte. Nevystavujete se nebezpečí žádných sankcí ani prodlení. Registraci v klidu provedete, až budete potřebovat vyjet. Budete k ní potřebovat kromě mopeda v perfektním technickém stavu také doklad od vozidla. V případě jeho ztráty vystaví
duplikát výrobce (v případě mopedů Babetta zástupce Považských strojární pro ČR). Duplikáty dokladu k mopedům Stadion a Jawetta vystaví okresní úřad podle schvalovacích podkladů, vydaných Ministerstvem dopravy. Ale pozor: nelze registrovat taková vozidla, která nebyla pro provoz v ČR nikdy schválena.
 

Honza Čejchan

veteran.cz

(Článek uveřejněn s laskavým svolením časopisu Motorjournal)